Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met zoekwatuit.com afsluit, of het nu om leveringen van artikelen gaat of om de levering van diensten. In deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar onze website (www.zoekwatuit.com) hierna te noemen: "de Website"). Door te bestellen geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan. 

 

Bestelling en totstandkoming overeenkomst:

U kunt bestellen op de manieren als beschreven op de Website onder het kopje "winkelwagen". Een bestelling is niet geldig indien "zoekwatuit" uw vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig kan vaststellen. Door te bestellen komt een koop op proef tot stand zoals bedoeld in art. 7:45 van het Burgerlijk Wetboek. U heeft 14 dagen na ontvangst van uw bestelling de tijd om te beoordelen of de bestelde artikelen of diensten voldoen en "zoekwatuit" hiervan in kennis te stellen danwel uw bestelling te retourneren. Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en wordt u eigenaar. Dit doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de zichttermijn als hieronder beschreven. In individuele gevallen kan "zoekwatuit" besluiten om bestellingen te weigeren of de overeenkomst slechts uit te voeren na vooruitbetaling van een gedeelte van of de gehele koopprijs. "zoekwatuit" zal een dergelijk besluit, op uw schriftelijk verzoek, motiveren.

 

Kleuren:

We kunnen niet garanderen dat de kleuren van de sieraden op de website precies hetzelfde zijn als in werkelijkheid. Hoe de kleur wordt weergegeven hangt af van de instellingen op je computer.

 

Aanbiedingen en prijzen:


Aanbiedingen gelden zo lang de voorraad strekt. "zoekwatuit" garandeert dat de prijzen zoals deze vermeld staan op de Website niet zullen worden verhoogd gedurende de looptijd van de betreffende, op de Website aangegeven, termijn, tenzij wettelijke maatregelen aanleiding geven tot verhoging van de prijzen. clicksshop is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de Website.


Garantie:


Bestelt u een artikel bij "zoekwatuit", waarvan u vind dat deze niet aan uw verwachtingen voldoet omtrent beschadigingen, kunt u contact opnemen met zoekwatuit@gmail.com.

Afleveringen:


Heeft u een bestelling geplaatst voor het leveren van artikelen, dan zorgt "zoekwatuit" ervoor, dat het pakje bij u wordt thuisbezorgd op het door u laatstelijk opgegeven huisadres. "zoekwatuit" doet haar uiterste best om de bestelling zo spoedig mogelijk bij u te laten bezorgen.In de meeste gevallen wordt de bestelling na ontvangst van de betaling direct verzonden. Het kan zijn dat een door u besteld artikel (tijdelijk) is uitverkocht of om een andere reden niet direct leverbaar is. Indien aflevering binnen vijf (5) dagen om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt u hiervan bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde. Voor het overige is "zoekwatuit" niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de overschrijding van de aangekondigde leveringstermijnen. Indien u een onjuist adres bij uw bestelling heeft opgegeven en dit niet aan "zoekwatuit" heeft kenbaar gemaakt, dan is "zoekwatuit" niet aansprakelijk voor eventuele schade welke u mocht lijden doordat de aflevering niet op uw werkelijke adres heeft plaatsgevonden. Beschadigingen aan het door u gekochte welke door verzending met brievenbus is tot stand gekomen is voor risico van koper. Verzending met pakketpost is verzekerd.
.


Zichttermijn/retourneren:

Hiervoor moet een gegronde reden zijn. Daarmee ontbindt u de aankoop van dat artikel: u heeft recht op teruggave (in de vorm van een tegoed) door "zoekwatuit" van het bedrag dat u reeds aan "zoekwatuit" heeft betaald met betrekking tot het teruggestuurde artikel.  Wanneer u geleverde artikelen na afloop van de zichttermijn niet aan "zoekwatuit" heeft teruggezonden is de koopovereenkomst definitief. Indien u een gehele bestelling (dus niet slechts enkele artikelen uit de betreffende bestelling) terugstuurt binnen de zichttermijn van tien (10) dagen, heeft u tevens recht op teruggave door "zoekwatuit" van de reeds aan u in rekening gebrachte verzendkosten van die bestelling. "zoekwatuit" zal in dat geval echter wel de rechtstreekse kosten van de retourzendingen aan u in rekening brengen. "zoekwatuit" behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor om de werkelijke rechtstreekse kosten voor het retour zenden van de artikelen aan u in rekening te brengen. Deze kosten bedragen €5,00- (Hierin zitten verwerkt de Administratiekosten,De transactiekosten, De verpakkingsmaterialen,Factureringskosten,Verzendkosten. Indien u slechts enkele artikelen uit een bestelling terugstuurt binnen de zichttermijn, heeft u geen recht op teruggave van de verzendkosten. "zoekwatuit" behoudt zich verder het recht voor om in voorkomende gevallen de werkelijke rechtstreekse kosten voor het retourzenden in rekening te brengen. Na de periode van tien (10) dagen kunt u uw aankoop niet meer zonder reden retourneren. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs, een bewijs van ter post bezorging of een vergelijkbaar document. U kunt een artikel in geen geval terugsturen wanneer sprake is van één of meer van de volgende situaties:

• Het artikel was speciaal voor u op maat gemaakt;
• Het artikel is gedurende de periode dat u het op zicht had gebruikt of beschadigd geraakt;
• Het artikel is niet meer compleet;
• Het artikel bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken;
• Het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde fabrieksverpakking (een met zorg opengemaakte verpakking wordt door "zoekwatuit" niet als een beschadigde verpakking beschouwd);
• Het artikel is duidelijk persoonlijk van aard;
• Het artikel kan door haar aard niet worden teruggezonden;

Retouradres: zoekwatuit; Maria van Bourgondiestraat 6, 4386 CV  Vlissingen.

Teruggave door zoekwatuit gaat in de vorm van een tegoed welke u ten alle tijde kunt besteden in de webwinkel. Betaling ineens:


Betaling geschied vooraf aan verzending. Wanneer u meerdere artikelen heeft besteld die in afzonderlijke gedeelten worden afgeleverd, is "zoekwatuit" bevoegd de aflevering van de artikelen tussentijds op te schorten indien u niet aan bovengenoemde betalingsverplichtingen voldoet.

Aansprakelijkheid:


"zoekwatuit" is uitsluitend aansprakelijk voor door u geleden schade indien deze schade aan "zoekwatuit" is toe te rekenen of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van "zoekwatuit komt. "zoekwatuit"  is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie mailings of op de Website. "zoekwatuit" is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door u van enig door "zoekwatuit" geleverd artikel


Privacy :


Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het "zoekwatuit" -klantenbestand.
Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door "zoekwatuit" of door ons zorgvuldig geselecteerde derden, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. "zoekwatuit" verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van uw adresgegevens aan derden, dan kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Ook indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. Vragen om inzage van uw persoonsgegevens kunt u richten aan bovenstaand adres.

 

 

winkelwagen

winkelwagen is leeg

bekijk winkelwagen!